To smo mi, EMMI.

Družbeno odgovoren delodajalec

V podjetju Aluminium Kety EMMI se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, zato smo skrb za zaposlene, naravno in družbeno okolje ter energetsko učinkovitost vpeli že v vrednote našega podjetja, ki so hkrati temelj pričakovanih splošnih kompetenc zaposlenih.

Uspešno pridobljeni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec pomeni nov mejnik v uresničevanju strategije »Biti najboljši« ter hkrati zavezo, da bodo naša ravnanja in odločitve tudi v prihodnje skladne z usmeritvami družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Certificirali smo vsa štiri področja: