To smo mi, EMMI.

Organizacijsko upravljanje

Strategija družbene odgovornosti

Podjetje ima opredeljeno Strategijo razvoja podjetja in strategije po področjih, ki so del strategije podjetja (npr. Kadrovska strategija, PR strategija,…). Dodatno smo opredelili Strategijo družbene odgovornosti, ki podpira in dopolnjuje Razvojno strategijo podjetja ter vsebuje kazalnike s področja družbene odgovornosti.

Odgovorna davčna politika

Podjetje je transparentno glede plačevanja davkov in lastništva podjetja kot osnove družbene odgovornosti. Revizije poslovanja se s strani pooblaščenih revizijskih hiš opravljajo v rokih in tekoče. Podjetje razpolaga in deluje v skladu z etičnim kodeksom.

Zelena, zdrava in prijazna pisarna

Podjetje je v letih 2020 in 2021 popolnoma prenovilo celotno upravno zgradbo s kuhinjo in jedilnico. Naše pisarne so velike, svetle, klimatizirane, ogrevane in prezračevane. Vsak zaposleni ima dva ekrana. V pisarnah nimamo košev, na hodniku so pripravljeni ekološki otoki. V letu 2022 smo izdali tudi Priročnik za zaposlene.

Energetska učinkovitost stavb in naprav

V podjetju imamo uspešno pridobljen standard ISO 50001 za učinkovito rabo energije. Izvajamo energetske preglede, spremljamo porabo energije, nameščeno imamo pametno razsvetljavo in energetsko učinkovito zgrajeno novo upravno zgradbo. Z lastno biomaso smo toplotno 100% samooskrbni, odvečno toploto kompresorskih postaj uporabljamo za toplotne potrebe kuhinje in jedilnice, smo delno samooskrbni pri električni energiji z lastno sončno elektrarno.

Ogrevanje in hlajenje prostorov

Celotno podjetje ogrevamo z lastno biomaso in s prekanaliziranjem odvečne toplote iz kompresorskih postaj v toplotne potrebe kuhinje in jedilnice. Poleti zaposlene opominjamo, da je potrebno zapirati okna in vrata v primeru vklopljene klimatizacije. V dopoldanskem času pisarne in proizvodne prostore raje zračimo naravno kot klimatiziramo.

Službene poti

Organizacija vsaj delno nadomesti službene poti z videokonferencami. Zaposleni za službene poti uporabijo avto namesto letala, kadar je to mogoče.

Spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike

Zaposlenim je ves čas na voljo filtrirana voda iz vodovodne napeljave, podjetje je ob praznovanju 75-obletnice delovanja vse zaposlene obdarila s personaliziranimi bidoni za vodo.

Poslovanje brez papirja

Podjetje bo v pisarnah zmanjšalo porabo papirja na minimum. Uvedli smo elektronske plačilne liste, uporabljamo več ekranov na pisarniških delovnih mestih, zaposleni v proizvodnji podatke vnašajo direktno v terminale, v teku je projekt digitalizacije. Vsi ti ukrepi vodijo v smeri zmanjšanja porabe papirja v največji možni meri.

Uvedba udeležbe delavcev pri doseženih rezultatih organizacije

Podjetje ima ciljno vodenje za 25% zaposlenih, nagrajevanje je delno vezano na doseganje EBITDA podjetje. Zaposleni, ki niso upravičeni do nagrade iz naslova doseganja EBITDA, so upravičeni do božičnice.