vizitka

Naziv podjetja:
Aluminium Kety Emmi, predelava aluminija, d.o.o.

Skrajšan naziv podjetja:
Aluminium Kety Emmi, d.o.o.

Sedež podjetja:
Kolodvorska 37 a
2310 Slovenska Bistrica, 
Slovenija

Telefon n.c.: +386 (0)2 80 50 500 
E-pošta: info@emmi.si 

Dejavnost:
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.

Pravnoorganizacijska oblika:
Družba z omejeno odgovornostjo, d.o.o.

Lastništvo:
100% Aluform Spolka, z.o.o., Poljska, iz skupine Grupa Kety.

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Matična številka: 2236460
Davčna številka: SI17403014
Osnovni kapital: € 2.989.422,29

Transakcijski račun: Delavska hranilnica, d. d. 
IBAN št.:     SI56 6100 0000 7786 149     
BIC/SWIFT št.: HDELSI22

Transakcijski račun: UniCredit Banka Slovenija d.d.
IBAN št.:     SI56 2900 0005 1795 238     
BIC/SWIFT št.: BACXSI22

Zastopniki družbe: 
Roman STEGNE, direktor
Silva BABŠEK, direktorica
Drago SELINŠEK, prokurist