ostalo

Ne dovolimo se omejevati; ne s trgom, ne z branžo, saj obdelujemo material, ki ga bolj ali manj zavestno srečujemo na vsakem koraku.