To smo mi, EMMI.

Družini prijazno podjetje

Kot družini prijazno podjetje se zavedamo, da imajo naši zaposleni različne skrbstvene obveznosti. Sprejeli smo številne ukrepe, s katerimi jim želimo olajšati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja:

Izmensko delo

Organizacija/podjetje pri načrtovanju izmenskega dela upošteva skrbstvene obveznosti zaposlenih, zaposleni ima ob soglasju vodje možnost menjave izmene, v kolikor to dopušča delovni proces in trenutne okoliščine v širši družbi (npr. epidemiološka slika). Ukrep torej govori o možnosti občasne zamenjave izmene, kar pa ne pomeni, da zaposleni dela samo v dopoldanski izmeni.

Časovni konto

Zaposleni v proizvodnji, ki ne delajo v drsečem delovnem času in so v tekočem mesecu že opravili 8 nadur, se lahko pri nadaljnjih opravljenih nadurah v tekočem mesecu (npr. druga sobota v mesecu) odločijo, ali želijo izplačilo nadur do zakonsko določenega maksimuma ali pa želijo imeti ure v dobro. Ukrep ne velja v primeru začasne prerazporeditve delovnega časa v podjetju.

Otroški časovni bonus

Zaposlenim staršem pripada dodaten prost dan (izredni dopust) za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole. V primeru, da sta v podjetju zaposlena oba starša, pripada izredni dopust enemu izmed obeh staršev, ki bo dejansko spremljal otroka na informativnem dnevu. Izjemoma je možno priznati izredni dopust obema staršema v primeru, da na informativni dan peljeta dva oz. več enako starih otrok (dvojčki, trojčki,...).

Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev

Vsak zaposleni ima pravico, da zaradi skrbstvenih obveznosti (npr. skrb za ostarele in onemogle starše, skrb za partnerja po nezgodi,…) zaprosi za prilagoditev delovnih pogojev, ki se nanašajo na delovno mesto ali delovni čas. Delodajalec bo prošnjo obravnaval in nanjo odgovoril v roku petih delovnih dni od prejema vloge zaposlenega. 

Možnost izrednega dela doma

Zaposleni, ki jim narava dela omogoča, da delo opravljajo na daljavo, lahko v primeru izjemnih okoliščin (npr. ob prehladu, ko se zaposleni še vedno čuti sposoben za delo in ne želi koristiti bolniškega staleža; v primeru nege otroka, ki zaradi jemanja zdravil še ne more v vrtec/šolo, a je že v dobri fizični kondiciji,…) delo opravljajo od doma. Delo od doma šteje v redni delovni čas.

Dan odprtih vrat

Podjetje organizira dogodek Dan odprtih vrat, na katerega so vabljeni svojci zaposlenih (partnerji, otroci, vnuki). Možen je ogled podjetja, ogled delovnega mesta, pripravi se spremljevalni progam ter predstavi ukrepe za lažje usklajevanje delovnih obveznosti in družinskega življenja. Dogodek se organizira vsako tretje leto.

Druženje med zaposlenimi

Podjetje organizira brezplačne dogodke in ekskurzije za zaposlene, v nekatere dogodke vključuje tudi družinske člane. V primeru ugodne epidemiološke situacije za zaposlene vsako leto organiziramo športne igre, strokovno ekskurzijo, decembrska druženja, za svojce zaposlenih pa družinski pohod/družinski piknik/dan odprtih vrat (izmenjaje vsako tretje leto), Božičkovanje in obdarovanje za otroke zaposlenih do vključno 12. leta. Ta ukrep smo neformalno že izvajali, na željo zaposlenih pa smo ga sedaj tudi uradno zapisali.

Obdaritev otrok zaposlenih

Novoletnemu obdarovanju otrok do vključno 12. leta, ki ga v podjetju že izvajamo, smo dodali še obdaritev novorojencev. Podjetje vsakega novorojenca obdari s čestitko in simbolnim darilom.