To smo mi, EMMI.

Varnost in zdravje pri delu

Nameščanje ustrezne osvetlitve

Podjetje ima nameščeno pametno razsvetljavo, ki omogoča optimalno osvetljenost med delom in v času odmorov.

Zmanjšanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj

V podjetju spremljamo pojavnost kostno-mišičnih obolenj in uvajamo ukrepe, ki izhajajo iz ocene tveganja kostno mišičnih obolenj.

Izobraževanje delavskih predstavnikov

Delodajalec omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu izobraževanja za učinkovito delovanje v svoji predstavniški vlogi pri zunanjih izvajalcih ali na lokaciji podjetja. Kotizacijo za izobraževanja pokrije delodajalec, izobraževanje se všteva v delovni čas delavskih zaupnikov.

Zdravstveni nadzor

Delodajalec redno izvaja zdravstveni nadzor zaposlenih, in sicer:

  • s predhodnimi zdravstvenimi pregledi, ki se izvajajo na podlagi posebnih zdravstvenih zahtev iz ocene tveganja),
  • z usmerjenimi obdobnimi zdravstvenimi pregledi, ki se izvajajo glede na obseg in roke, določene strani izvajalca medicine dela,
  • z drugimi usmerjenimi zdravstvenimi pregledi, ki se izvajajo kot dodatni zdravstveni pregledi na podlagi suma o zmanjšani delazmožnosti, po daljši bolniški odsotnosti ipd.

Izvajalec medicine dela v oceni tveganja določi posebne zdravstvene zahteve za delovna mesta.

Navodila za uporabo nevarnih snovi in rokovanje z nevarnimi snovmi

Navodila za uporabo nevarnih snovi in rokovanje z njimi so objavljena na vidnem mestu na delovnem mestu (na pretakališčih).

Sklopi izobraževanj za vodje s področja psihosocialnih vidikov dela

Podjetje za vodje organizira izobraževanja s področja psihosocialnih vidikov dela (trening veščin obvladovanje stresa, trening za večjo učinkovitost in motivacijo, trening timskega dela, trening komunikacije,…).

Skladnost delovne obleke s standardi

Delodajalec zagotavlja skladnost delovne obleke po ustreznih standardih.

Dodatne bonitete za povečanje zdravstvene varnosti zaposlenih

Organizacija zaposlenim omogoča koriščenje storitev, ki so namenjene povečanju zdravstvene varnosti zaposlenih. Podjetje organizira cepljenja, dan za zdravje, vzpostavila je sobo s Tesla in Schumann vibracijskim sistemom, sofinancira masaže in fizioterapevtske storitve, na voljo je brezplačno sadje.

Sveže sadje z eko tržnice

Vsak dan je na voljo sveže sadje lokalnega ponudnika.