To smo mi, EMMI.

Medgeneracijsko sodelovanje

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj pri zaposlovanju

Podjetje pri zaposlovanju (pri razgovorih in pri opredeljevanju potrebnih delovnih izkušenj) priznava izkušnje, pridobljene preko študentskega dela, preko prostovoljskega dela, dela v nevladnih organizacijah ipd. Mladim, ki nimajo delovne dobe ali uradnih delovnih izkušenj, se enakovredno priznajo izkušnje, pridobljene v drugih okoljih, s čimer se jim omogoča enakovredno kandidiranje na razpisih.

Uvajati in promovirati nove načine dela in oblike dela

Podjetje ima pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje in izvaja ukrep Delo od doma, ki pravi: Zaposleni, ki jim narava dela omogoča, da delo opravljajo na daljavo, lahko v primeru izjemnih okoliščin (npr. ob prehladu, ko se zaposleni še vedno čuti sposoben za delo in ne želi koristiti bolniškega staleža; v primeru nege otroka, ki zaradi jemanja zdravil še ne more v vrtec/šolo, a je že v dobri fizični kondiciji,…) delo opravljajo od doma. Delo od doma šteje v redni delovni čas.

Uravnoteženo napredovanje

Sistem napredovanja omogoča horizontalno in vertikalno napredovanje tudi mlajšim, tako da je v podjetju skupina vodij generacijsko bolj uravnotežena. Kriterij za napredovanje torej ni le senioriteta oz. leta delovnih izkušenj, temveč predvsem ustrezne strokovne kompetence in kompetence vodenja. Horizontalno napredovanje predstavlja za zaposlenega pomemben dejavnik z vidika napredovanja na delovnem mestu, predvsem zaradi tega, ker je vertikalno napredovanje omejeno glede na razpoložljivo hierarhično strukturo oz. prosta delovna mesta. Horizontalno napredovanje se izraža v spremembi plačilnega razreda, širitvi delovnih nalog in v obvladovanju novih kompetenc.

Spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim

Pohvala in zahvala sta del nefinančnega nagrajevanja, zato se ga lahko poslužuje prav vsaka organizacija. Vodja pohvali sodelavca, sodelavec pohvali sodelavca, pa tudi svojega lastnega vodjo. V podjetju glasujemo za Naj sodelavce, ki jih nato tudi nagradimo. 

Deljenje raznih koristnih informacij

Zaposleni potrebujejo razne informacije, ki niso vedno direktno vezane na opravljanje njihovih nalog, jih pa potrebujejo v svojem osebnem življenju. Za nudenje takih informacij je v našem podjetju zadolžena kadrovska in PR služba.

Skrb za prenos znanja - različne oblike mentorstva

V podjetju je organizirano mentorstvo za vse novo zaposlene in zaposlene po spremembi delovnega mesta. Mentorstvo je formalizirano, dokumentirano, evalvirano in finančno nagrajeno. Sistem mentorstva se bo nadgrajeval in širil.

Objava seznama strokovnjakov, ki so pripravljeni deliti znanje med sodelavci

Preko sredstev internega obveščanja podjetje objavlja, kdo so tisti strokovnjaki, ki so pripravljeni deliti svoje znanje, kako se jih kontaktira in katera strokovna področja pokrivajo. Evidenco mentorjev vodi tudi kadrovska služba. Kadrovska služba je zadolžena, da se tistim, ki bi želeli prenašati znanja, nudi možnost pridobiti znanja o mentoriranju. Pri tem mentor upošteva metode prenašanja znanj ter kako učiti starejšo in kako mlajšo generacijo sodelavcev. Z objavo strokovnjakov imajo zaposleni možnost izbirati mentorje, jih prositi za izboljšanje veščin ali znanj tudi v primeru, ko sami ocenijo, da bi potrebovali nova znanja.

Transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije

Zaposlene preko e-pošte, oglasnih desk, spletne strani in FB profila informiramo o vseh prostih delovnih mestih, ki so na voljo v podjetju.

Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo

Za starejše zaposlene se pripravi načrt na zaključek kariere, ki vključuje vidike izobraževanja, prenosa znanja, prilagoditve obsega dela, delovnega časa, morebiten postopen prehod v upokojitev itd.