Zelena je nova črna

10.06.2024


Skrb za okolje ni le modna muha, ampak naša prihodnost.

Energetski pregledi in spremljanje energentov v informacijskem sistemu že kažejo prve pozitivne rezultate; za proizvodnjo toplotne energije uporabljamo odpadni les (biomaso) iz lastne proizvodnje in odvečno toploto kompresorske postaje, energijo pridobivamo tudi z lastno sončno elektrarno. Z ugašanjem luči, smotrno porabo vode, s ciljnim zmanjševanjem odpada, ki se ga ne da reciklirati in drugimi aktivnostmi skrbimo za odgovoren odnos do virov, eno izmed ključnih vrednot našega podjetja. Majhni ukrepi – velike spremembe.