Tudi Aluminium Kety Emmi z lastno sončno elektrarno

13.04.2023


Lastnih potreb z njo še zdaleč v celotni ne pokrivamo ...

... saj je njena letna proizvodna zmogljivost  1080 MWh oz. 29% celotne letne potrebe podjetja (4 Giga), smo pa z njo vsaj delno zmanjšali odvisnost od tržnih cen električne energije in aktualne politike, uresničili še en ukrep uresničevanja strategije trajnostnega razvoja in izboljšali tj. zmanjšali svoj karbonski (ogljični) odtis.

 

Naložbo v sončno elektrarno razumemo kot okolju prijazno, saj temelji na izkoriščanju obnovljive sončne energije. S tem podjetje prispeva k »zeleni« prihodnosti sedanjih in bodočih generacij, hkrati pa z njo, kot del dobaviteljske verige kupcev, prispeva k uresničevanju kupčevih strategiji trajnostnega razvoja.