Tudi Aluminium Kety Emmi z lastno sončno elektrarno

06.11.2023


Lastnih potreb z njo še zdaleč v celotni ne pokrivamo ...

... saj je njena letna proizvodna zmogljivost  1080 MWh oz. 29% celotne letne potrebe podjetja (4 Giga), smo pa z njo vsaj delno zmanjšali odvisnost od tržnih cen električne energije in aktualne politike, uresničili še en ukrep uresničevanja strategije trajnostnega razvoja in izboljšali tj. zmanjšali svoj karbonski (ogljični) odtis.

 

Naložbo v sončno elektrarno razumemo kot okolju prijazno, saj temelji na izkoriščanju obnovljive sončne energije. S tem podjetje prispeva k »zeleni« prihodnosti sedanjih in bodočih generacij, hkrati pa z njo, kot del dobaviteljske verige kupcev, prispeva k uresničevanju kupčevih strategiji trajnostnega razvoja.

 

Podatki o projektu:

NAZIV OPERACIJE: MSE KETY EMMI 596,8 kW

NAMEN OPERACIJE:

Nakup in vgradnja sončne elektrarne na strehi proizvodnega objekta Aluminium Kety  EMMI,  na naslovu Kolodvorska ulica 37A , Slo. Bistrica, s ciljem povečati delež uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

Predvidena letna proizvodnja: 630.000kWh

Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2: 150.570t/leto

Vrednost celotne operacije: 411.222,34 EUR brez DDV

Sofinanciranje v višini 20% upravičenih stroškov operacije: 82.244,46 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.  

Logo_EKP_strukturni_in_investicijski_skladi_SLO_slogan (002)