Trajnostni proizvodni procesi in proizvodi v AK EMMI

23.11.2022


Podjetje Aluminium Kety Emmi d.o.o. je bilo uspešno s prijavo investicijskega projekta na Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Projekt bo trajal od 22. 4. 2022 do 30. 11. 2024. V okviru projekta bomo izvedli za 10.415.000 EUR investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki jih bomo izvedli v okviru 22 podprojektov. Višina sofinanciranja bo v višini 2.655.825 EUR.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

logo_spirit_mgrt_eu_2022_1