Standard ISO 50001

07.04.2022

V začetku leta smo na seznam standardov dodali novega - ISO 50001.

Velik pritisk na podjetja, da postanejo energetsko učinkovitejša in učinkoviteje upravljajo z viri je dokaz kako pomembno postaja energetska učinkovitost. Poleg tega odjemalci čedalje pogosteje prosijo za zagotovila organizacij, da so odgovorni do okolja in so energetsko učinkovitost sposobni dokazati.

Ohranjanje energije in tehnologije, predstavlja le del pristopa za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično vodenje in pristop so dandanes postali jedro prizadevanj za izboljšanje energetske učinkovitosti. Namen standarda ISO 50001 (EnMS) je, da omogoča organizacijam vzpostaviti sisteme in procese, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti. Temeljijo na nenehnem izboljševanju in PDCA pristopu (Plan-Do-Check-Act), ki so uporabljeni tudi v sistemu vodenju kakovosti (ISO 9001) in ravnanja z okoljem (ISO 14001). Zagotavljajo skladnost in povezovanje priložnosti. Izvajanje omenjenih standardov je vodilo za zmanjšanje stroškov energije, emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

 

ALUMINIUM KETY-ISO 50001-CERT-Certificate-SLO-11022022 (1).pdf