Emmi - član Zelenega omrežja Slovenija

26.11.2021


Ker verjamemo, da je izredenga pomena, v kakšnem okolju živimo in kakšnega bomo pustili našim zanamcem, smo postali del Zelenega omrežja Slovenije.

Zeleno omrežje Slovenije združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Odpira pot za povezovanje in komuniciranje o okoljskih in trajnostnih projektih, rešitvah, inovacijah in dosežkih.

Izpostavlja trajnostne in okoljske dosežke organizacij, njihove zelene izdelke in storitve ter odkriva njihove konkretne korake na poti k okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju. Predstavlja most za povezovanje idej med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom, ki lahko s skupnim znanjem in delom prispevajo k uresničitvi marsikatere ideje, ki bi sicer ostala skrita.

 

potrdilo-Aluminium-Kety-Emmi,-d.-o.-o.