Aluminium Kety Emmi pridobil certifikat AEO

datum: 24.07.2019

kategorija: Novice

Aluminium Kety Emmi je pridobil certifikat AEO in s tem status Pooblaščenega gospodarskega subjetka AEOC. Dovoljenje je stopilo v veljavo 15. 7. 2019.

Program AEO je Evropska Unija vzpostavila z namenom izboljšanja varnosti na zunanjih mejah in hkratne poenostavitve pretoka blaga s poenostavljenimi carinskimi postopki.

Merila za podelitev statusa so:
• da podjetje v preteklosti ni kršilo carinske zakonodaje in nima kaznivih dejanj v zvezi s gospodarsko dejavnostjo;
• da ima podjetje visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga ter sistem vodenja evidenc;
• dobra plačilna sposobnost;
• praktični standardi usposobljenosti, povezani z opravljanjem dejavnosti.

Status pooblaščenega gospodarskega subjekta prinaša ugodnosti v obliki zmanjšanja fizičnih in dokumentarnih carinskih kontrol glede varstva in varnosti ter omogoča lažji dostop do poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. AEO certifikat nam daje prepoznavnost varnega poslovnega partnerja.

AEO_white